Enkele regelmatig gehoorde Bitcoin-termen

Bitcoin is een geheel nieuwe manier van betalen en gaat als zodanig gepaard met termen die u misschien nog niet eerder hebt gehoord. Geen zorg, zelfs de televisie heeft heel wat woorden toegevoegd aan de internationale woordenschat!

Inhoudsopgave

Bevestiging

Bit

Bitcoin

Bitcoin-adres

Blok

Blokketen

BTC

Cryptografie

Digitale handtekening

Dubbele uitgave

Geheime sleutel

Hashsnelheid

Mining

P2P

Portemonnee

Bevestiging

Bevestiging betekent dat een transactie is geverifieerd door het netwerk en (bijna) niet meer ongedaan kan worden gemaakt. Transacties ontvangen een bevestiging wanneer deze in een blok zijn opgenomen en voor elk volgende blok. Eén bevestiging is behoorlijk veilig voor alledaagse transacties met lage bedragen. Voor hogere bedragen, bijvoorbeeld €1000 en hoger, zou u kunnen wachten op 6 of meer bevestigingen. Met elke bevestiging wordt het risico van terugdraaien exponentieel kleiner.

Bit

Bit is een algemene eenheid die gebruikt wordt om een sub-eenheid aan te duiden van een bitcoin - 1.000.000 bits is gelijk aan 1 bitcoin (BTC of B⃦) Deze eenheid is meestal makkelijker voor het bepalen van de prijs van fooien, goederen en diensten.

Bitcoin

Het met een hoofdletter geschreven Bitcoin wordt gebruikt om het concept van Bitcoin te omschrijven of naar het gehele netwerk te verwijzen, bijv. "Ik heb vandaag meer geleerd over het Bitcoin-protocol."
Het met een kleine letter geschreven bitcoin wordt gebruikt om bitcoins als eenheid aan te geven, bijv. "Ik heb vandaag tien bitcoins uitgegeven.". Dit laatste wordt vaak afgekort met BTC of XBT.

Bitcoin-adres

Een Bitcoin-adres is vergelijkbaar met een huis- of e-mailadres. Het is het enige wat u aan anderen hoeft te geven om hen in staat te stellen betalingen via Bitcoin aan u te sturen. Een belangrijk verschil is echter dat elk adres slechts één keer voor één transactie dient te worden gebruikt.

Blok

Een blok is een verzameling van transacties die moeten worden bevestigd, en een schakel in de blokketen. Gemiddeld wordt elke 10 minuten een blok toegevoegd aan de blokketen - en daarmee een pakket transacties bevestigd - door middel van mining.

Blokketen

De blokketen is een openbaar archief van alle Bitcoin-transacties, in chronologische volgorde. De blokketen wordt gedeeld door alle Bitcoin-gebruikers. Het wordt gebruikt om de bestendigheid van Bitcoin-transacties te verifiëren en om dubbele uitgaven tegen te gaan.

BTC

BTC is een algemene eenheid die gebruikt wordt om één bitcoin (B⃦) aan te duiden.

Cryptografie

Cryptografie is de tak van wiskunde die zorgt voor wiskundig bewezen beveiliging. Winkels en banken gebruiken cryptografie om hun transacties via internet te beveiligen. In het geval van Bitcoin wordt cryptografie gebruikt om te zorgen dat niemand geld kan uitgeven uit andermans portemonnee en om te voorkomen dat iemand de integriteit van de blokketen kan aantasten. Het kan ook worden gebruikt om een portemonnee te versleutelen, zodat niemand erbij kan die het bijbehorende wachtwoord niet kent.

Digitale handtekening

Een cryptografische handtekening is een wiskundig mechanisme waarmee iemand kan aantonen dat hij of zij eigenaar is. In het geval van Bitcoin zijn een Bitcoin-portemonnee en de bijbehorende geheime sleutel(s) met wat wiskundige trucjes aan elkaar gekoppeld. Zodra de Bitcoin-software een transactie ondertekent met de gepaste geheime sleutel, kan het hele netwerk zien dat de ondertekening overeenkomt met de uitgegeven bitcoins. Er bestaat echter geen enkele manier waarop iemand anders uw geheime sleutel kan raden om met uw zuurverdiende bitcoins aan de haal te gaan.

Dubbele uitgave

Dubbele uitgaven is een vorm van fraude waarbij iemand probeert zijn bitcoins op twee of meer plekken tegelijkertijd uit te geven, voordat het systeem in de gaten heeft dat de bitcoin al is uitgegeven. De manier waarop Bitcoin-mining en de blokketen werken, zorgen ervoor dat altijd maar één van de twee transacties door kan gaan.

Geheime sleutel

Een geheime sleutel (Engels: Private Key) is een geheim stuk data waarmee u kunt bewijzen dat de bitcoins die bij een bepaald Bitcoin-adres horen van u zijn middels een cryptografische handtekening. Uw geheime sleutels zijn op uw computer opgeslagen als u een softwareportemonnee gebruikt en op externe servers bij gebruik van een webportemonnee. Geheime sleutels dienen nooit te worden onthuld, want deze stellen u in staat om bitcoins uit de aan de sleutels gekoppelde Bitcoin-portemonnees uit te geven.

Hashsnelheid

De hashsnelheid oftewel hash rate is de maat voor de totale rekenkracht van het Bitcoin-netwerk. Om veiligheidsredenen moet het Bitcoin-netwerk steeds intensieve wiskundige bewerkingen blijven uitvoeren. Als het netwerk bijvoorbeeld een hashsnelheid van 10 TH/s bereikt, betekent dat dat het 10 biljoen (ten trillion, 10.000.000.000.000) berekeningen per seconde kan maken.

Mining

Bitcoin-mining is het laten uitvoeren van wiskundige berekeningen door een computer om het Bitcoin-netwerk transacties te laten bevestigen en om de veiligheid te waarborgen. Als beloning voor het verrichte werk krijgen Bitcoin-"miners" de commissie die op sommige van de transacties wordt meegegeven - en bovendien ook nieuwe geminede bitcoins. Bitcoin-mining is tegenwoordig een gespecialiseerde markt, waarin de opbrengsten worden verdeeld onder de leden van gespecialiseerde groepen naar rato van hoeveel rekenkracht wordt ingebracht. Lang niet alle Bitcoin-gebruikers doen aan mining en het is geen gemakkelijke manier om aan bitcoins te komen.

P2P

Een peer-to-peer-netwerk is een systeem dat zich gedraagt als een georganiseerd collectief waarin individuele systemen direct met elkaar communiceren, in plaats van via een centrale server. In het geval van Bitcoin is het netwerk zó georganiseerd, dat elke gebruiker de transacties waar hij weet van heeft uitzendt naar alle andere gebruikers. Een belangrijke eigenschap van deze inrichting: er is geen bank of andere derde partij nodig.

Portemonnee

Een Bitcoin-portemonnee is heel losjes gezegd het equivalent van een fysieke portemonnee op het Bitcoin-netwerk. Deze portemonnee bestaat uit uw geheime sleutels waarmee u de aan uw portemonnee toegewezen bitcoins in de blokketen kunt uitgeven. U kunt in elke Bitcoin-portemonnee het totaalsaldo van alle bitcoins in de portemonnee zien. Daarnaast kunt u een specifiek bedrag aan een specifieke persoon betalen, net als met een echte portemonnee. Dit is anders dan bij creditcards, waarbij u door de verkoper kosten in rekening wordt gebracht.